Ví Binance chứng kiến ​​​​sự gia tăng về dòng chảy Bitcoin, tạm dừng giao dịch BTC

25