Vốn hóa thị trường của PEPE tăng vọt trên 1 tỷ đô la sau khi niêm yết trên Binance

85