Worldcoin của Sam Altman nhận được khoản đầu tư 115 triệu USD

16