XRP có thể bật lên trên các mức hỗ trợ này (Phân tích giá Ripple)

25