XRP đang ở ngã ba đường, liệu 0,5 đô la có đến hay không? (Phân tích giá Ripple)

69