XRP gặp sự cố, liệu 0,5 đô la sẽ sớm giảm hay một sự cố khác sắp xảy ra? (Phân tích giá Ripple)

75