XRP giảm mạnh xuống 0,6 đô la khi Bitcoin đấu tranh để duy trì trên 29 nghìn đô la (Theo dõi thị trường)

24