XRP không theo kịp, liệu nó có giảm xuống dưới 0,45 đô la không? (Phân tích giá Ripple)

74