XRP mất hỗ trợ chính $0,5, mục tiêu giảm giá tiếp theo (Phân tích giá Ripple)

29