XRP nhắm mục tiêu 0,55 đô la như một rào cản lớn cho một đợt tăng giá khác (Phân tích giá Ripple)

67