XRP tăng 4%, BTC dao động trên 27.000 USD sau một thất bại khác của SEC (Theo dõi thị trường)

37