XRP tăng 9% hàng tuần, nhưng sắp có sự điều chỉnh? (Phân tích giá Ripple)

16