Xu hướng Bucks của XRP tăng 3%, BTC giảm xuống dưới 27.000 đô la (Theo dõi thị trường)

16