Yield Protocol thông báo kế hoạch ngừng hoạt động

33

Trong một tuyên bố gần đây, Yield Protocol, một công ty nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi), đã tiết lộ quyết định ngừng hoạt động của mình.

Điều này đánh dấu sự kết thúc một kỷ nguyên của Yield Protocol, vì nó sẽ không tung ra chuỗi lãi suất cố định vào tháng 3 năm 2024 và tất cả các hoạt động cho vay sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Nhu cầu thấp và những thách thức pháp lý được trích dẫn khi đóng cửa

Yield Protocol, nổi tiếng với hoạt động cho vay thế chấp với lãi suất cố định, đã thông báo rằng họ sẽ kết thúc hoạt động của mình. Điều này diễn ra sau những cuộc thảo luận sâu rộng với các bên liên quan khác nhau và được thúc đẩy bởi một số yếu tố. Những lý do chính được nhóm trích dẫn bao gồm thiếu nhu cầu bền vững về cho vay lãi suất cố định trên nền tảng và môi trường pháp lý ngày càng phức tạp.

Trong một tuyên bố vào ngày 3 tháng 10, nhóm Yield Protocol đã nêu;

“Mặc dù chúng tôi tin rằng tương lai của DeFi và thị trường lãi suất cố định trong DeFi rất tươi sáng, nhưng chúng tôi tin rằng quyết định này là cần thiết vì hiện tại không có nhu cầu bền vững về việc cho vay lãi suất cố định trên Yield Protocol.”

Nó nói thêm: “Môi trường pháp lý hiện tại ở Hoa Kỳ, cùng với các yêu cầu pháp lý ngày càng tăng ở Châu Âu và Vương quốc Anh, khiến chúng tôi gặp khó khăn trong việc tiếp tục hỗ trợ thỏa thuận đầu ra.”

Yield Protocol tạm dừng dịch vụ cho vay

Theo tuyên bố, hoạt động cho vay hiện bị giới hạn trong chuỗi tháng 12 năm 2023. Các nhà cung cấp thanh khoản cho chiến lược từ tháng 3 đến tháng 9 (MS) sẽ không tính thêm phí nữa. Vào ngày 29 tháng 12 năm 2023, tất cả các chuỗi còn lại sẽ hết hạn, đánh dấu sự kết thúc của mọi hoạt động cho vay trên nền tảng.

Bất chấp kế hoạch ngừng hoạt động, Yield Protocol vẫn cam kết hỗ trợ người dùng trong thời gian còn lại. Họ đảm bảo với khách hàng rằng hỗ trợ rút tiền sẽ có sẵn trong một thời gian giới hạn sau khi chuỗi tháng 12 kết thúc.

Nền tảng này sẽ tiếp tục có sẵn thông qua tài khoản Twitter chính thức @yield và tài khoản Twitter của nó. Discord Kênh sẽ vẫn mở để giải quyết các câu hỏi của người dùng và cung cấp hỗ trợ.